Planene om å bygge ut et nesten 50 dekar stort boligområde i Bodøsjøen i Bodø har startet.