Tanken om at vi har en plikt til å verne det fellesskapet vi er en del av er sunn, og vil være det for størstedelen av norsk ungdom.