SKIEN: Trolig har ventelistene for å komme til behandling på Sykehuset Telemark aldri vært lenger. De bare øker og øker. Ventetiden er nå på 100 dager, høyest i landet.
Les mer