Litt over én måned etter at de nye toalettene kom i drift, har deler av de blitt ødelagt.