Lederbytte på Moelven Profil AS. Heidi Herredsvela har sagt opp og erstattes av Johan Berglund.