Seks års ventetid er over: – En stor glede i sorgen

Seks års ventetid er over: – En stor glede i sorgen

by | Jul 10, 2023 | Innenriks


Familien ville helst bli i Senja, men har nå fått en annen kommune som bostedskommune.

Les mer

Tags:

Share Article

0 Comments

About Me

Recent Posts

Karikaturer i kamp

Vi tror visst ikke på uavhengighet i Sápmi. Alle tilhører noen, og gjerne noen vi ikke liker. Les mer Author: Mikkel Berg-Nordlie, historiker og seniorforsker, NIBR-OsloMet, Oslo/Oslove

Forskjellsbehandling av samer

Samerådet og NSR glemmer at ikke alle samer demonstrerer eller bor i Karasjok. Les mer Author: Vibeke Larsen, Nordkalottfolkets leder