Opptakssystemet til høyere utdanning må være lett å forstå og håndtere, og det må ha brei oppslutning om det skal stå seg over tid.
Les mer