Bruksendringer og overdreven utnyttelse av natur truer norsk velferd og økonomi. Naturrisiko må med i alle beslutninger, både offentlig og privat, mener utvalg.