Får lov til å kjøpe Activision Blizzard – og nå skal det reforhandles med Storbritannia.

Les mer