En mann holdt på å falle ut i sporet på Kongsvingerbanen.