Foreldrene på Jara stilte klare krav til rektor, sektorleder og kommunedirektør da de møttes tirsdag kveld.