83 prosent av alle som kjørte opp i Vestfold og Telemark i løpet av juni besto. Landssnittet er 79 prosent.

Les mer