Stavanger kommune melder selv at de har hatt tilstrekkelig tilgang til bekymringsmeldingene fra Politiet. Det er dermed ingen grunn til å tro at noen meldinger ikke har nådd frem.
Sandnesposten melder at Sandnes kommune sannsynligvis heller ikke er berørt av systemfeilen. Kommunen vil derimot foreta enda grundigere undersøkelser før de avkrefter systemfeilen.
Meldingene kommer som et tilsvar til saken om at politiets bekymringsmeldinger ikke har nådd kommunene.

Les mer