Sametingsrådet bevilger 27 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler. Nå har rådet tildelt støtte til 18 læremiddelprosjekter etter søknad fra læremiddelutviklere.
I utlysningene av årets runde var opplæring i samisk som andrespråk på videregående nivå prioritet for nord-, sør- og lulesamisk.
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) mener bevilgningen er et viktig steg for å sikre samiske læremidler på videregående nivå.
– Lærere har lenge etterlyst opplæringsmateriell til samisk-fagene på videregående nivå, og jeg er glad for å kunne møte de behovene og sette i gang prosjekter til både digitale og trykte læremidler på videregående nivå. Det gjelder blant annet samisk 2, 3 og 4 for sør-, lule- og nordsamisk språk, sier Mikkelsen i en pressemelding.

Les mer