Trøndelag Bondelag ønsket en vurdering av Oskar Tørres Lindstads habilitet i fylkestinget i Trøndelag, fordi han også er leder i Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag. Lindstad tolker det som et ønske om å holde ham unna makta.