I sommer tas det første spadetaket for ny flerbrukshall, og ønsket er å starte selve byggingen til høsten.