Tilsvar til fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli, sin oppklaring rundt tilstanden til PCI-tilbudet forut for PCI-etableringen i Bodø.