BAMBLE: 818 innbyggere og mange i det politiske miljøet vil fortsatt ha legevakt i Bamble, men heller ikke et innbyggerforslag med stor oppslutning klarte å snu flertallet.
Les mer