torsdag, mars 23, 2023
HjemNyheter«Alexei» (26) blir utvist fra Norge til Russland: – Hvis jeg blir...

«Alexei» (26) blir utvist fra Norge til Russland: – Hvis jeg blir sendt i krigen, kommer jeg til å dø

«Alexei» (26) blir utvist fra Norge til Russland: – Hvis jeg blir sendt i krigen, kommer jeg til å dø


(Tidens Krav): – Jeg mener det er uverdig og umenneskelig av norske myndigheter å utvise russiske borgere når de vil bli sendt rett i krigen, sier advokat Paal Berg Helland.

Helland er «Alexeis» forsvarer, og han opplyser at det er sendt inn klage på Utlendingsdirektoratets (UDIs) utvisningsvedtak.

– Om klagen ikke fører frem, mener jeg det er et brudd på menneskerettighetene. Da må vi i så fall vurdere å ta saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Tidens Krav har fått innsyn i utvisningsvedtaket og i dommen som er lagt til grunn, og kjenner dermed «Alexeis» identitet. Han er anonymisert i denne saken av hensyn til hans mulige fremtidsutsikter i Norge.

Les også: Menneskerettigheter i Russland

Tidens Krav møter «Alexei» i Kristiansund. Han har helgepermisjon fra Hustad fengsel, hvor han snart har sonet ferdig en fengselsstraff.

– Det er godt å komme hjem og å få en pause fra fengselet. Jeg har mange venner her som jeg skal møte, og jeg skal være sammen med kjæresten min. Det kan faktisk hende dette blir siste gang jeg er hjemme i Kristiansund, så jeg skal prøve å kose meg og tenke positivt.

– Et bedre liv

«Alexei» er opprinnelig fra Russland, og han kom til Norge gjennom familiegjenforening med moren i 2013. Da var «Alexei» 16 år gammel.

– Moren min er gift med en norsk mann, og hun ville at vi skulle flytte til Norge så vi kunne få et bedre liv, forklarer han.

Moren hadde bosatt seg i Halsa med ektemannen, og «Alexei» flyttet til Surnadal for å gå friluftslinja på Nordmøre Folkehøgskole. Året etter flyttet han hjem til moren og stefaren mens han tok norskkurs i ett år, før han flyttet til Kristiansund for å gå på videregående skole.

– Jeg begynte på helselinja, men jeg syntes det var veldig vanskelig. Jeg snakket heller ikke så godt norsk da. Så året etter byttet jeg til industrimekanikerlinja, som jeg fullførte.

I 2017 fikk «Alexei» innvilget permanent oppholdstillatelse i Norge, og han ble boende i Kristiansund. Planen var å få lærlingplass, slik at han kunne ta fagbrev som industrimekaniker.

– Men det var litt vanskelig, så jeg har hatt litt forskjellige jobber – i Post Nord og Multi Marine, blant annet.

Vurderte utvisning i 2021

I 2021 vurderte UDI å utvise «Alexei» fra Norge. Bakgrunnen for dette var at han i 2020 ble dømt for kroppsskade, eller overtredelse av straffeloven paragraf 273. UDI viste til at utlendinger med permanent oppholdstillatelse kan utvises dersom de dømmes for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. «Alexei» ble dømt til fengsel i 60 dager, men strafferammen for overtredelse av paragraf 273 er fengsel i inntil seks år. UDI viste også til at «Alexei» tidligere i 2021 ble dømt til fengsel i 36 dager for narkotikaovertredelse.

I mars 2021 ble det vedtatt at «Alexei» ikke skulle utvises fra Norge, men han ble gjort oppmerksom på at UDI ville vurdere utvisning på nytt dersom han skulle begå flere straffbare handlinger.

Dømt igjen

I juli 2021 – få måneder etter det ble vedtatt at «Alexei» ikke skulle utvises – ble han arrestert etter å ha vært involvert i en voldshendelse i Kristiansund sentrum. I november samme år ble han tiltalt for overtredelse av straffeloven paragraf 274, eller grov kroppsskade.

Ifølge dommen som ble avsagt i Møre og Romsdal tingrett 22. februar 2022, hadde «Alexei» vært på et utested og drukket alkohol sammen med en kamerat natten voldshendelsen inntraff. De to kameratene var på vei hjem da de passerte en mann – fornærmede i saken – som spurte «Alexei» om han kunne få en sigarett av ham. «Alexei» forklarte for retten at han oppfattet fornærmede som uhøflig, og at han derfor ikke ga ham sigaretten han spurte etter. Deretter oppstod det en diskusjon mellom «Alexei» og fornærmede, og retten mente det var mulig fornærmede kommenterte «Alexeis» russiske aksent og «sa han burde dra hjem til landet sitt, eller lignende.»

Etter hvert trakk «Alexei» og fornærmede seg inn i en bakgård sammen med «Alexeis» kamerat og én person til, som også hadde blitt involvert. Dommen beskriver hvordan fornærmede stod og diskuterte med denne personen da tre vitner bestemte seg for å gripe inn i situasjonen, da de var bekymret for at fornærmede, som de mente så ut til å være veldig full, skulle bli utsatt for vold. Ifølge vitneforklaringer var én av de tre på vei til å bryte inn for å få fjernet fornærmede fra situasjonen da «Alexei» dyttet til vedkommende flere ganger, for så å gå bort til fornærmede og slå ham hardt i ansiktet med knyttet neve.

– Tiltalte kom overraskende inn i situasjonen og slo uten at fornærmede var forberedt. Fornærmede var svært beruset. Volden har karakter av feighet og råskap, heter det i dommen.

Retten mente beskrivelsene av hendelsesforløpet var bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil.

Som direkte konsekvens av «Alexeis» voldsutøvelse, falt fornærmede bakover og slo hodet i asfalten. Han mistet bevisstheten og ble liggende urørlig på bakken. Politi og ambulanse ble tilkalt av vitner på stedet, og på Kristiansund sykehus fikk fornærmede senere påvist kraniebrudd og hjerneblødning. Han ble fløyet til St. Olavs hospital samme natt, hvor han ble observert i to døgn. Ifølge retten hadde fornærmede fortsatt flere helseproblemer som følge av de omfattende skadene da dommen ble avsagt. Det ble også påpekt at fornærmede fortsatt var 50 prosent sykmeldt, og at skadene hadde fått store konsekvenser for ham.

«Alexei» ble dømt til fengselsstraff i ett år og tre måneder, og han måtte betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

«Alexei» forteller at han har lært av feilene han har gjort. Foto: Helle Svanevik (Tidens Krav)

– Alt skulle bli bra

– Jeg har gjort mye dumt. Jeg har hatt rusproblemer, og jeg blir veldig fort sint – det eksploderer på en måte, sier «Alexei».

Han forteller om hvordan han vokste opp i en annen kultur, hvor slåsskamper og kriminalitet var «vanlig», og om hvordan han bestemte seg for å se på den lengre fengselsstraffen som en mulighet til å endre seg.

– Jeg har lært av feilene jeg har gjort, og kanskje også blitt mer voksen – jeg har i hvert fall begynt å tenke annerledes. Jeg har vært rusfri i ti måneder nå. Det var vanskelig å slutte, men jeg klarte det. Jeg har også tatt opp noen fag som privatist i fengselet for å få bedre karakterer. Jeg trener styrke hver dag, spiser masse mat, og føler meg egentlig veldig bra nå.

«Alexei» fortsetter:

– Jeg har også hatt timer med psykologen i fengselet de siste ukene. Psykologen mener jeg har ADHD, og planen er at jeg skal følges opp av psykiater når jeg løslates, så jeg kan få prøve medisiner. ADHD finnes ikke som diagnose i Russland, så vidt jeg vet, og jeg hadde ikke hørt om det før jeg kom til Norge. Det kan kanskje forklare hvorfor jeg blir så sint noen ganger.

«Alexei» skal løslates fra fengselet 14. mars, og han forteller at endringene han har gjort har gitt ham bedre forutsetninger til å holde seg på riktig side av loven. I tillegg har han fått jobb som stillasmontør, og på sikt vil han fullføre utdanningsløpet han startet på og bli faglært industrimekaniker. Han har mange gode venner, kjæreste, og god kontakt med moren.

– Det så ut som alt skulle bli så bra, men nå kan det i stedet ende med at jeg blir hentet av politiet og sendt ut av landet når jeg blir løslatt, for alt jeg vet.

Les også: Kjernesymptomer på ADHD

Fikk vedtak om utvisning

Den 25. januar vedtok UDI at «Alexei» utvises fra Norge og Schengen med varig innreiseforbud. I grunnlaget for vedtaket, viste UDI til at strafferammen for overtredelsen «Alexei» ble dømt for i 2022 er fengsel i inntil ti år – han kunne altså få en fengselsstraff på to år eller mer og dermed utvises, selv om han hadde permanent oppholdstillatelse.

UDI vurderte også flere forhold før vedtaket ble fattet – deriblant alvorlighetsgraden av «Alexeis» lovbrudd, tilknytningen han har til Norge og om han er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven ved å være i «reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet».

UDI konkluderte med at tilknytningen «Alexei» har til Norge gjennom familie, venner og arbeidsgivere ble ilagt liten vekt på bakgrunn av lovbruddets store alvorlighetsgrad.

Når det gjelder om «Alexei» er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven eller ikke, kom UDI frem til at «denne bestemmelsen ikke er til hinder for å sende deg til Russland på dette tidspunktet».

Fristen for utreise ble satt til 17. februar. «Alexei» har klaget på vedtaket, og han venter på at klagen skal bli behandlet.

«Alexei» kan ikke se for seg et liv i Russland, og han er sikker på at han vil bli sendt til krigen hvis han blir utvist. Foto: Helle Svanevik (Tidens Krav)

– Jeg er redd

– Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å bli tvunget inn i krigen mot Ukraina – som jeg for øvrig ikke støtter på noen måte – hvis jeg må tilbake til Russland. Og hvis jeg blir sendt i krigen, kommer jeg til å dø, sier «Alexei», før han tilføyer:

– Jeg er redd.

«Alexei» har fortsatt kontakt med noen få venner i Russland, og de skal ha fortalt ham at alle menn over 18 år kan beordres til militæret og inn i krigen når som helst.

– De har ikke blitt tilkalt selv ennå, men de forteller meg om flere kompiser av dem som har blitt drept i krigen, og at man blir satt i fengsel om man nekter å dra når man får tilkalling.

– Jeg har også hørt at det er vanskelig å leve i Russland nå. Prisene har steget på grunn av sanksjoner fra andre land, og det er vanskelig å få tak i mat som ikke er dårlig.

– Har du familie eller annet nettverk i Russland, bortsett fra de få vennene du nevner?

– Nei, ingen. Jeg har ikke hatt kontakt med faren min på mange år, og jeg har ikke annen familie der.

– Så du vet ikke hvor du skulle dratt, om du blir sendt tilbake?

– Nei. Livet mitt er i Norge. Jeg kan ikke se for meg hvor jeg skulle dratt, hva jeg skulle gjort, eller hvordan jeg skulle fått et liv i Russland nå. Det eneste jeg kan se for meg, er at jeg kommer til å bli sendt til militæret allerede i passkontrollen.

Tidens Krav har henvendt seg til UDI med spørsmål om hvordan utvisningssaker som gjelder russiske statsborgere blir vurdert med tanke på at Russland er i krig, og hvilke konsekvenser dette kan medføre for dem når de eventuelt blir sendt tilbake til hjemlandet. Utover at det ved alle utvisningsvedtak blir gjort en vurdering av om utlendingen er vernet mot retur til sitt eget hjemland, ønsket ikke UDI å uttale seg om dette, da uttalelsene kunne bli knyttet opp mot enkeltsaker.

Les hele saken
Author:

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments