lørdag, april 1, 2023
HjemLokale nyheterNordlandNedslående resultat etter kontroll av restaurantnæringen i Nordland

Nedslående resultat etter kontroll av restaurantnæringen i Nordland


Gjennom 2022 har A-krimsenteret i Nordland kontrollert 55 serveringssteder i fylket. Hos mer enn halvparten av virksomhetene avdekket de lovbrudd, skriver de i en pressemelding.
Lovbruddene gjelder blant annet arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, mangelfulle personallister, grove brudd på arbeidstidsbestemmelser og flere tilfeller hvor ansatte ikke har fått lønn de har hatt krav på.
– Vi har over tid erfart at serveringsbransjen er utsatt for arbeidslivskriminalitet, og dessverre underbygger også kontrollene våre dette, sier leder for A-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.
A-krimsenteret peker på at det foregår utnytting av sårbare arbeidstakere, og skriver videre at de har møtt utenlandske arbeidstakere med daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder uten hviletid.
– Vi ser enkeltaktører som både stjeler fra velferdsstaten, ødelegger for de som driver seriøst i form av konkurransevridning, og ikke minst utnytter sårbare arbeidstakere.
– Vi påtraff utenlandske arbeidstakere med en daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder, uten å få lovpålagt hviletid, og som i tillegg jobbet svært mye overtid uten kompensasjon. Det ser vi svært alvorlig på, fortsetter han.
Utfyllende resultater fra a-krimsenterets restaurantkontroller i 2022:

Det er avdekket lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 60% av de kontrollerte virksomhetene.
Det er blitt gjennomført samtaler med ca. 100 norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Arbeidstilsynet har pålagt 5 virksomheter å etterbetale allmenngjort lønn til arbeidstakere.
Det er registrert mange lange arbeidsdager i strekk uten hvile, med opp i 16,5 timers daglig arbeidstid.
Det kommer frem av timelister at arbeidstakere har arbeidet alle dager i en periode på 41 dager uten ukentlig hvile.
Flere arbeidstakere har arbeidet svært mye uten overtidsbetalt. For flere arbeidstakere er timelønnen svært lav og langt under allmenngjort lønn for bransjen.
Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2.600.000 kroner.
Flere av de unge arbeidstakerne som er påtruffet under kontroll har gitt uttrykk om arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.
14 virksomheter har avvik i henhold til manglende føring av personallister.
Det er avdekket mindre feil og mangler på arbeidskontrakter hos noen virksomheter.
Det er ikke avdekket utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft som tenderer opp mot menneskehandel.
NAV vil utrede 14 saker for trygdemisbruk.

Les mer

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments