mandag, januar 30, 2023
HjemNyheterDet desidert viktigste tiltaket for å nå klimamålene

Det desidert viktigste tiltaket for å nå klimamålene

Det desidert viktigste tiltaket for å nå klimamålene


Thema Consulting har på oppdrag fra Offshore Norge utarbeidet en rapport som vurderer den globale klimaeffekten.

Rapporten slår fast at elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Ikke bare i Norge, men også globalt.

Norge er en stor eksportør av gass til Europa og vi er en integrert del av det europeiske kraft- og kvotemarkedet. Den europeiske klimapolitikken har derfor betydning for oss.

Det er mulig å få til…

Thema har analysert de langsiktige og varige endringene i kraft-, gass- og kvotemarkedet når norske olje og gassinstallasjoner elektrifiseres.

Les også: Planene om atomkraftverk bør tas imot med jubel

Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent av utslippskuttet som vi får nasjonalt av å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner. Lavere etterspørsel etter kvoter på sikt øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.

I tillegg blir de globale utslippene redusert fordi den frigjorte gassen ved elektrifisering blir eksportert og erstatter import av LNG til Europa som har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass.

Norsk olje- og gassindustri skal halvere egne utslipp i 2030 og videre ned mot null utslipp i 2050. Miljødirektoratets rapport Grønn omstilling viser at det er mulig å få til dette og at kraft fra land er det desidert viktigste tiltaket.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

…Men ikke for enhver pris

Skal Norge nå klimamålene i 2030, må olje- og gassindustrien kutte sine utslipp. Kraft fra land er det viktigste tiltaket. Rapporten viser at elektrifiseringsprosjektene som er gjennomført, planlagt og besluttet i Norge til nå, både er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Den viser også at elektrifisering av olje- og gassektoren er minst like effektivt som elektrifisering av landbasert industri og transportsektoren.

Les også: Tror du vi vil nå klimamålene i 2030?

Vi elektrifiserer imidlertid ikke for enhver pris.

Hvert enkelt prosjekt skal fortsatt vurdere tekniske muligheter, kostnader, kraftsituasjon, levetid og klimaeffekt. Det kommer til å bli krevende å nå klimamålene. Da må vi gjøre flere ting samtidig, både redusere utslipp og bygge ut mer fornybar kraft for å avhjelpe kraftsituasjonen.

Les også: Statnett solgte gullet for sølvpenger: Nå får de hjelp av DN

Elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, ikke bare i Norge, men også globalt.

Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene.

Thema har nå slått fast at elektrifisering gir store globale klimareduksjoner. Fremover bør vi derfor bruke tiden på å diskutere og finne løsninger på hvordan vi kan skaffe nok fornybar kraft til å elektrifisere samfunnet slik at vi når klimamålene.

Det vil offshorebransjen bidra til, blant annet gjennom storstilt utvikling av havvind og andre lavkarbonløsninger.

Les hele saken
Author:

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments