søndag, desember 4, 2022
HjemNyheterRegjeringen har glemt forsvarsindustrien 

Regjeringen har glemt forsvarsindustrien 

Regjeringen har glemt forsvarsindustrien 


I 2022 var det tverrpolitisk enighet om en nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Målet med strategien er blant annet å styrke samarbeidet mellom myndighetene og nasjonal forsvarsindustri, særlig med små og mellomstore bedrifter (SMB) for å utvikle, produsere og understøtte materiell innenfor områder som er viktige for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Til tross for at vedtaket ble fattet for mer enn 18 måneder tilbake i tid er det ingen tegn til at de påpekte systemsvakhetene er blitt mindre kritiske. Snarere tvert imot. Regjeringens budsjettforslag for 2023 viser at regjeringen ikke har ambisjon om å implementere strategien.

Mange av de berørte bedriftene varsler nå om betydelig ikke-realisert teknologi og kompetanse, som forblir unyttet fordi regjeringen sleper beina etter seg. De sitter klare med verdensledende teknologi som vil gi Forsvaret økt operativ evne. En av utfordringene er at Forsvarsdepartementet bedriver meningsløst bokholderi og ikke evner å se utviklingen i et bredere perspektiv.

Regjeringen kunne ha tilrettelagt for en effektiv og smidig implementering av verdensledende teknologi. I stedet opplever vi at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har kuttet kraftig i Forsvarsdepartementets FOU-midler. Et forslag som i reelt sett har tilbakevirkende kraft da dette får konsekvenser for alle som søkte på disse midlene i 2022.

Kuttet i FOU-midlene vil som direkte konsekvens kunne føre til at norske høyteknologiske SMB-er innen forsvarsindustrien ikke kan konkurrere om prosjekter i European Defence Fund (EDF). Det vil i så fall være et betydelig tilbakeslag for bedrifter som gjør sitt ytterste for å få delta i større europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter.

Les mer fra Norsk debatt

I 2022 har norske virksomheter innenfor rammen av EDF konkurrert seg til oppdrag til en verdi at om lag 500 millioner kroner. Med regjeringens smålige kutt og manglende ambisjoner på vegne av forsvarsindustrien vil mulighetene til å delta i fremtidige prosjekter i EDF bli vesentlig redusert. Det vil svekke Norges troverdighet som en stabil og forutsigbar parter i EDF-samarbeidet.

Fremskrittspartiet mener regjeringen forsømmer Stortingets vilje ved å ikke følge opp strategien i stortingsmelding 17, og regjeringen svekker Forsvarets evne til å bygge sin operative kapasitet ved hjelp av ny teknologi.

Det er verken en klok eller farbar vei, spesielt ikke når verden og Europa er mer spent og usikker enn på flere tiår.

Les hele saken
Author:

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments