torsdag, september 29, 2022
HjemNyheterEn av Sørlandets rikeste vil kjøpe fjellområde til 50 millioner

En av Sørlandets rikeste vil kjøpe fjellområde til 50 millioner

En av Sørlandets rikeste vil kjøpe fjellområde til 50 millioner


(Avisen Agder) Det er Melvin og Bjørn Terje Galdal som via Metra næringsmegling har lagt ut Knabenesheia, et flott fjellandskap ved Kvifjorden, for salg.

Det er flere som har vist interesse for den unike eiendommen, men Melvin Galdal ønsker ikke å si noe til Agder før salget er avgjort. Næringsmegler Odd Groth i Metra næringsmegling bekreftet nylig at det løper noen prosesser, men at ingenting er avgjort.

– Det er stor interesse og løpende dialoger, men det er ikke gjort noen bindende avtale, så Knabenesheia er fortsatt tilgjengelig i markedet, sa Groth til Agder.

Les også: Selger fjellområde på 42.000 dekar med fire jakthytter og tre sikringshytter

Rik kjøper

Siden området på Knabenesheia er en stor «landbrukseiendom» kreves det tillatelse (konsesjon) fra kommunen for kjøpet. Saken kommer på bordet til politikerne i forvaltningsutvalget i Kvinesdal den 29. september. 

Søker av konsesjonen er aksjeselskapet Neseheia AS som er 100 prosent eid av Skeiegruppen AS, som igjen eies av Bjarne Skeie og hans tre barn Trym, Stina og Lena. 

Bjarne Skeie er opprinnelig fra Eiken. Han har blitt en av Sørlandets rikeste forretningsmenn gjennom virksomhet i leverandørindustrien. Han har skapt flere tusen arbeidsplasser. Han har også vært involvert i Eiken Mekaniske og Eikås Sagbruk, og er nå med i ett nytt prosjekt knyttet til offshore vindkraft i Farsund kommune.

OSLO 20020402:
Bjarne Skeie under den ekstraordinære generalforsamlingen i Ocean Rig tirsdag.
Foto Knut Falch / NTB

BYGGET SEG OPP: Bjarne Skeie har blitt en av Sørlandets rikeste forretningsmenn gjennom virksomhet i leverandørindustrien. Bildet er tatt i 2002. Foto Knut Falch / NTB

Kvinesdal kommune er restriktiv med å gi konsesjon til aksjeselskap fordi det da er vanskelig å opprettholde fremtidig kontroll av eventuelle eierskifter I søknaden kommer det frem at Skeiegruppen er villig til å godta vilkår om at Kvinesdal kommune kan kreve ny konsesjonsbehandling ved fremtidige eierskifter i Nesheia AS.

Begrunnelsen for å kjøpe eiendommen som et AS er at den samlede investeringen i eiendommen, prosjektering og utbygging av eiendommen med næringsvirksomhet og turisme vil kunne komme på over 100 millioner kroner.

Agder har forsøkt å kontakte Bjarne Skeie om saken, men advokat Sverre Bragdø-Ellenes opplyser til Agder at Skeie ikke har noen kommentar til dette.

Store planer

Eiendommen, som ligger i nærheten av Solhom kraftverk kan ha muligheter for utbygging av anlegg for å øke produksjon av strøm fra vassdragene. I søknaden fra Skeie kommer det frem at det er noe av det første som skal utredes og søkes om. Tidligere kostnadsoverslag som er laget for dette viser at det er snakk om investeringer på over 70 millioner kroner.

KRAFT-KNUTEPUNKT: Solhom kraftstasjon, Fjotland transformatorstasjon (bildet) og Sira-Kvina kraftselskap sine store damanlegg ved Nesjen gjør deler av området som skal selges attraktivt for kraftkrevende næring. Foto: Arkiv

Det andre Skeie ser på muligheter for er å inkludere deler av eiendommen i kraftkrevende industri i form av datalagringssenter og lignende. Det vises til at Solhom med Fjotland transformatorstasjon på Nesjen, er et stort knutepunkt på kraftnettet mellom Duge, Tonstad og Arendal. Kvina Energy Park har hatt dialog med selgerne av eiendommen om mulig samarbeid og Skeie er innstilt på å se videre på disse mulighetene.

Skeie opplyser videre i søknaden at det er aktuelt å utvikle eiendommen videre for turisme, jakt/fiske og fritidsformål. Gjennom å utvikle eksisterende jakthytter og legge til rette for gruppereiser med gjester fra næringslivet og utlandet ønsker Skeie å skape mer virksomhet på eiendommen. Skeie viser til de hytter som familien Skeie har satt opp på gården i Hægebostad som eksempel på de planene som familien har.

Hytter, hunder og landbruk

Deler av eiendommen ved Maurholdtjødn på Nesjen er i kommuneplanen avsatt til hytter/ fritidsformål. Skeie ønsker å se på mulighetene for å bygge fritidsboliger for salg og mulighetene for å etablere utleiehytter, eller såkalte «varme senger».

Det legges også opp til et samarbeid med Jan Telhaug/ Berkjestolen kennel om bruk av deler av eiendommen for profesjonelt hundeoppdrett og hundetrening.

Skeie opplyser også i søknaden at landbruksområdet utenfor verneområdet skal kultiveres og forbedres med tilrettelegging for å videreføre landbruksdriften.

«Ulike skatte- og støtteordninger for blant annet kraftutbygging tilsier at eierskap og drift må sees i sammenheng og at drift og eierskap samles i ett selskap… Vi mener Neseheia AS med Skeiegruppen AS i ryggen vil være en god fremtidig eier av Neseheia, både av hensyn til eiendommens ressurser og nærmiljøet. Skeie-familien har vist langsiktig og seriøst eierskap i all virksomhet familien har investert i, og har gjennom familierøtter og gården i Hægebostad, lang og tett tilknytning til indre Agder. Nå ønsker familien gjennom Skeiegruppen å satse mer på eiendommen det søkes konsesjon på», lyder oppsummeringen i søknaden.

Foreslår å si nei til konsesjon

Kommunedirektørens innstilling til møtet i forvaltningsutvalget i Kvinesdal 29. september er at «Kvinesdal kommune med hjemmel i Konsesjonsloven ikke skal gi Neseheia AS konsesjon til å kjøpe eiendommen.» Begrunnelsen for avslaget er at «ervervet av eiendommen som en helhet ikke har slike spesielle hensyn som bør ligge til grunn for å gi konsesjon til et aksjeselskap».

Kommunedirektøren viser i sin vurdering til at formålene med konsesjonsloven er å verne og ta vare på blant annet landbruksarealer, næringen og bosettingen.

«Omsøkte erverv vil føre til at eierforholdene til en 38.000 dekar eiendom blir utenfor myndighetenes innflytelse. Aksjer kan omsettes uten at konsesjonsloven får innvirkning. Søker foreslår som vilkår at Kvinesdal kommune kan kreve ny konsesjonsbehandling ved fremtidige eierskifter i Neseheia AS. Dette synes lite konstruktivt, da salg av aksjer ikke går via kartverket og tinglysing slik som eierskifte av fast eiendom mellom privatpersoner. Kommunen vil derfor vanskelig kunne følge opp vilkår som foreslås. Søkers planer for videre utvikling av eiendommen kan løses ved at spesifikke områder deles fra til aktuelle formål som kraftverksinstallasjoner, hyttefelt og annet uten overdragelse av eierforholdet til AS for hele eiendommen» , fremholder kommunedirektøren.

ET KNIPPE KJØPERE: Næringsmegler Odd Groth i Metra næringsmegling bekrefter at det er et knippe kjøpere som har meldt sin interesse for eiendommen på 42.000 dekar i fjellområdet helt nord i Kvinesdal. Foto: Arkiv

PÅ FJELLET: Knabenesheia ligger midt mellom Knaben og Kvinen. Siden Sira-Kvina har vei helt inn til Kvifjorden er det også kjørevei inn til området. Foto: Norgeskart.no

NESHEIA: Området ligger ved den sørøstlige delen av Kvifjorden (Badstogflona) mellom Krakefjellet og Rukkå knutan. Foto: Metra Næringsmegling/ Nibio

<B>H¯YFJELL-PANORAMA: <P><I>H¿stfjellet ved Nesjen i Fjotland ligger som en fager skapelse p en fremragende kunstners lerret.

TURTERRENG: Høstfjellet ved Nesjen i Fjotland er populært også for turgåere. Foto: Arkiv

Knabenesheia

Området ligger i et flott fjellterreng fra 600 til 1000 meter over havet med tilhørende jaktrettigheter. Det er bilvei helt inn på området via veien som Sira-Kvina har fra Risnes til Nesjen og videre til Kvifjorden som utgjør kraftmagasin for Solhom Kraftverk. Det følger med fire jakthytter og tre sikringshytter. Området ligger like sør for turisthytta Kvinen og vest for Lakkenstova. Det betyr at eiendommen ligger helt nord i Kvinesdal og grenser både mot Sirdal og Bygland.

Eiendommen har jaktrettigheter til storvilt, fugl og fiskerettigheter. Sesongen 2021 ble det tatt og registrert 326 ryper i et tidsrom på om lag tre uker. Eiendommen har i tillegg jaktkvoter for hjort, elg og reinsdyr.

Jakthytter

HYTTER: Området inneholder fire større hytter i nærheten av Nesjen (blått merke) og tre sikringshytter på fjellet. (merket rødt i kartet) Foto: Kartverket/ Metra Næringsmegling

De fire jakthyttene er på ca. 62 kvadratmeter med innlagt vann og strøm. Alle hyttene inneholder tre soverom og er oppført ved Nesjen på midten av 90-tallet. I tillegg er det bygget tre sikringshytter inne på området med fire sengeplasser, vedovn og gasskoker. Sikringshyttene er også oppført på midten av 90-tallet.

I sørenden av Kvifjorden har Sira-Kvina bygget et båthus og båtslipp. Eiendommen som selges disponerer én av totalt ti seksjoner i båthuset.

Om lag 80 prosent av eiendommen ligger innenfor de vernede områdene i Setesdalsheiene.

FINT LANDSKAP: Slik ser det ut i den sørlige delen av området om vinteren. Foto: Arkiv

Les hele saken
Author:

RELATED ARTICLES

Legg inn en kommentar

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments